5.Sınıf 4.Ünite

www.dindefterim.com

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Aile Hayatı


Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

Peygamber Efendimiz 25 yaşlarındayken Hz. Hatice ile evlendi. Peygamberimiz ile Hz. Hatice'nin evliliklerinden altı çocukları dünyaya geldi.

Kız çocukları → Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma.

Erkek çocukları → Abdullah, Kasım.

Peygamberimizin erkek çocukları küçük yaşta, Hz. Fatıma dışındaki kız çocukları ise Peygamberimizden önce vefat ettiler. Peygamberimiz kızı Fatıma'yı, amcası Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali ile evlendirdi. Peygamberimizin soyu, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin çocukları olan Hasan ve Hüseyin'den devam etti. Hz. Hatice'nin vefatından sonra Peygamberimiz Hz. Mariye ile evlendi. Bu evlilikten de İbrahim adında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İbrahim de Peygamberimizden önce vefat etti.

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice (r.a.) birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlı davranmışlardır. Onların evliliği tüm Müslümanlara örnektir. Hz. Peygamber ihtiyaçlarını kendisi giderir ve ağır işleri her zaman üstlenirdi. Eşine yardım etmekten çekinmezdi. Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesinin fikirlerine önem verir ve bazı ciddi meseleleri de onlara danışırdı. Ailesi de Hz. Peygambere her konuda destek olmuş ve tüm zorluklara birlikte katlanmışlardır.

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.), evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Bu yönüyle tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklar arasında ayrım yapılmasını hoş karşılamazdı. Çocuklara adaletli davranılmasını ister, sahabeyi de bu konuda uyarırdı. Hz. Muhammed (s.a.v) çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzecek davranışlardan ısrarla kaçınmıştır.

Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler koymuş, onlar için akika kurbanı kesmiş ve sadaka vermiştir. Büyüdüklerinde onlarla şakalaşmış, oyunlar oynamıştır. Hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece torunlarına değil bütün çocuklara sevgiyle yaklaşır ve onların da sevgisini kazanırdı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

Peygamberimizin ailesinde; mutluluk ve üzüntüler paylaşılırdı, akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özen gösterilirdi, yetimler ve yoksullar gözetilirdi, misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı, israftan kaçınılırdı. Peygamberimizin evi de çok sade idi. Bir yatak, bir yastık, birkaç hasır ve oturmak için bir post O'nun ev eşyalarıydı. www.huseyinarasli.com

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Peygamber Efendimizin torunlarıdır. Babaları Hz. Ali (r.a.), anneleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır (r.a.). Peygamberimiz torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. Peygamberimizin soyu, bu iki torunu aracılığıyla devam etmiştir.


Kevser Suresi ve Anlamı

Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. Mekke'de inmiştir. Üç ayetten oluşur. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. "Kevser" sözcüğü sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cennette müminlerle başında buluşacağı nehir veya havuza da kevser denir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ a'teynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

"Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden (kötülük besleyen), soyu kesik olanın ta kendisidir."