7.Sınıf 2.Ünite

www.dindefterim.com

HAC ve KURBAN

Hac İbadeti Özeti indir.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Hac İbadetiyle ilgili kavramlar.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Hac İbadet Konu Özeti

*Hac, yılın belli günlerinde Kabe(Beytullah), Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir.

*Umre, hac zamanı dışında yapılabilen, Mekke’deki kutsal mekanları ziyaret etme faaiyetidir.

*Umre için belli bir zaman yoktur. Hac zamanı hariç her zaman yapılabilir.

→Hac, bir yeri ziyeret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelir.

→Beden ve mal ile yapılan bir ibadettir.

→Hac hicretin 9. yılında farz olmuştur.

→Hacca gelen müslümanlar “Bütün insanlar kardeştir…” anlayışıyla hareket ederler.

→Hac ibadeti Kurban Bayramı ile birlikte yapılır.

Hac farz umre sünnettir

Umrenin belli bir vakti yoktur
Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve sa’y yapılır
Umrede şeytan taşlama yoktur
Umrede kurban kesme yoktur
Hac bir yılda bir kez yapıla bilir, Umre ise birden çok yapıla bilir.

Hac Nasıl yapılır? (Hac Yolculuğu)

İlk iş olarak ihrama girilir, niyet edilir.
Arefe günü öğleden sonra Arafat’ta vakfe yapılır.
Arefe günü akşam vakti Müzdelife’ye gidilir Müdelife vakfesi yapılır.Şeytan taşlamak için taş toplnır.
Bayramın 1.günü Mina’da kurban kesilir. Şeytan taşlanır.
Tıraş olunarak ihramdan çıkılır.
Farz olan ziyaret tavafı yapılır. Mekke’den ayrılmadan Veda Tavafı yapılır.

Haccın Önemi Nedir?

Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah’in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle o gün verilecek hesabı düşünür. Böylece daha bu dünyada iken kendini hesaba çekme fırsatı yakalamış olur. Hayatını gözden geçirir, eksiklik ve hataları varsa onları düzeltme ve tamamlama imkânı elde eder.

Allah’a, verdiği nimetler için şükrederek günahlarından tövbe eder. Peygamberimizin (as) de buyurduğu gibi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur.

Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler. Hac için Mekke’ye gelen bir Müslüman diğer ülkelerdeki farklı kültürlerden Müslümanlarla tanışır, onları tanır ve böylece düşünce ufkunu genişletir. İslâm’ın kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha ve somut bir şekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuvvetle hisseder.

Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve yaşı birbirinden farklı insanların bir araya gelip kaynaştığı hacda, insanların eşitlik ve adalet duyguları gelişir. Hacca giden bir Müslüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait değerlerin önemsizliğini kavrar, bunlarla övünmekten kaçınır.

Hacda zengin-fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç herkes eşit şartlarda hareket eder, aynı zorluklarla yüz yüze gelir. Bu durum dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına ve kardeşlik ruhunun gelişmesine yardımcı olur. Böylece, hacca giden insanlar diğer insanların haklarına saygı gösterme, kinci davranışlardan kaçınma gibi olumlu özelliklerini geliştirme imkânına kavuşurlar.