8.Sınıf - LGS Test

www.dindefterim.com

Mini Test

8.Sınıf LGS Bilgini Sına

1. “Ve rabbin bal arılına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!” Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar ki onda inanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.” (Nahl suresi, 68 ve 69. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki evrensel yasalardan hangisine örnek olarak gösterilebilir?
2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Bey aşağıdaki Ayet ve Hadisleri örnek vererek dersini işlemiştir.
“İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm Suresi, 39. ayet)
“Hiç bir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.”(Hadis-i Şerif)
“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...” (Hûd suresi, 6. Ayet)
Buna göre Mehmet Öğretmen derste aşağıdaki konulardan hangisini işlemektedir?
3. Tefsir akademisyeni Ahmet Bey Kur’an ile ilgili yaptığı bir araştırmada aşağıdaki ayetleri örnek olarak vermiştir.
• “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. “ (Bakara Suresi, 195. ayet)
• “Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız.” (Bakara Suresi, 272. ayet)
• “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.” (Al-i İmran Suresi, 134. ayet)
Verilen bu ayet örneklerine göre araştırmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
4. Sağlık Bakanı salgın bir hastalığın yayılmasını önlemek için insanlara: “Bu zor günleri aşma fırsatımız var. Şimdi tedbir ve evde zaman geçirme zamanıdır. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım!” açıklamasını yaparak tavsiyede bulundu.
Sağlık Bakanı’nın yaptığı bu açıklama dinin hangi temel gayesi ile ilgilidir?
5. 1. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir.
2. Medyen ve Eyke şehirlerine peygamber olarak gönderilmiştir.
3. Kur’an ve hadislerde ismi en çok geçen peygamberdir.
4. Peygamberlik hayatı boyunca Firavun ile mücadele etmiştir.
5. Kavminin putlara tapmamasını istemiş ve tevhid inancını tesis etmeye çalışmıştır.
6. Kavminden ona inanmayanlar korkunç bir sarsıntıyla helak olmuşlardır.
7. Hz. Şuayb (a.s.) Allah ile aracısız konuştuğu için “Kelimullah” adı verilmiştir.
Numaralanarak verilen biligilerden hangileri Hz. Şuayb ile ilgili değildir?