Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti

www.dindefterim.com

*Kura’n-ı Kerim Hz Muhammed’e (sav) Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir ilahi bir kitaptır.

*Kura’n-ı Kerim’in Arapça gönderilmesinin nedeni Hz Muhammed’in ve o bölgede yaşayan insanların dilinin Arapça olmasıdır.

*Kur’an-ı Kerim sadece Araplara değil tüm insanlara gönderilmiştir.

*Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlara gönderilmiş olmasına Kura’n-ı Kerim’in evrenselliği denir.

*Bizler Kura’n-ı Kerim’i dualarımızda ibadetlerimizde namazlarımızda okuruz.

-Kuranı Kerimi namazlarda okumaya kıraat denir.

-Namazlarımızın her rekatında Fatiha Suresi’ni okuruz.

*Kura’n-ı Kerim 610 yılında, Ramazan ayının Kadir Gecesinde, Mekke şehrinde Peygamberimiz Hz Muhammed’e indirilmeye başlanmıştır.

*Kura’n-ı Kerim’den ilk gönderilen ayetler Alak Suresinin ilk 5 ayetidir.

*Kur’an-ı Kerim 23 yılda parça parça gönderilerek 23 yılda tamamlanmıştır.

*Hz Muhammed Kur’an-ı Kerim’i insanlara Mekke şehrindeki Hz Erkam’ın evinde öğretmeye başlamıştır.

*Kur’an-ı Kerim Medine şehrinde Suffe denen okulda Peygamber Efendimiz tarafından insanlara öğretilmiştir.

*Peygamberimizin Kur’an’ı öğretmesi için görevlendirdiği kişiler Zeyt bin Sabit ve Abdullah Bin Mesud’tur.

Tilavet: Kur’an’ı güzel bir sesle ve güzel bir tarzla okumaya denir.

Tecvit: Kur’an’ı harflerin çıkış yerleri ve özelliklerine dikkat ederek okumaya denir.

Kıssa: Kur’an-ı Kerim’deki ders çıkarmamız için anlatılan peygamberlerin hayatlarıdır.