8.Sınıf

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için materyaller, ders dokümanları, testler, konu özetleri, sınavlar ve diğer her şey…Üniteler - 1-Kader İnancı 2-Zekat ve Sadaka 3-Din ve Hayat 4-Hz.Muhammed'in Örnekliği 5-Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

8.Sınıf Üniteler

1.Ünite: KADER İNANCI *Kader ve Kaza İnancıKader: Sözlükte ölçü, miktar anlamlarına gelen kader, terim olarak Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve...