7.Sınıf

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için materyaller, ders dokümanları, testler, konu özetleri, sınavlar ve diğer her şey…

Mezhepler_2

İslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler)

-İnançla İlgili Yorumlar -İbadetle ilgili Yorumlar -Ahlakla İlgili Yorumlarİslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler) Din: Allah tarafından vahiy yoluyla ve Peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünü.Din Anlayışı (Mezhep): İslam alimlerinin dini...

7.Sınıf Üniteler

  1.Ünite: MELEK ve AHİRET İNANCI*Görülen ve Görülemeyen Varlıklar • Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır.• İnsan, hayvan, bitki,...