Sınıflar

Orta Okul 5-6-7 ve 8. Sınıflar İçin Konular, Testler, Özetler, Resimler, Videolar ve Diğer Her Şey...

Kurani-Kerim-Dersi-Ozeti

Kur’an-ı Kerim Dersi Özeti II (6.Sınıf)

Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti (6.Sınıf) Özeti indir! (Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti) I- KURAN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA Kur’an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın ÖnemiKur’an-ı Kerim sözlerin...
Mezhepler_2

İslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler)

-İnançla İlgili Yorumlar -İbadetle ilgili Yorumlar -Ahlakla İlgili Yorumlarİslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler) Din: Allah tarafından vahiy yoluyla ve Peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünü.Din Anlayışı (Mezhep): İslam alimlerinin dini...

5.Sınıf Üniteler

1.Ünite: ALLAH İNANCI *Allah Vardır ve Birdir• Allah vardır ve birdir. O eşi ve benzeri olmayandır. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır....

8.Sınıf Üniteler

1.Ünite: KADER İNANCI *Kader ve Kaza İnancıKader: Sözlükte ölçü, miktar anlamlarına gelen kader, terim olarak Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve...

7.Sınıf Üniteler

  1.Ünite: MELEK ve AHİRET İNANCI*Görülen ve Görülemeyen Varlıklar • Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır.• İnsan, hayvan, bitki,...

6.Sınıf Üniteler

1.Ünite: PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI *Allah'ın Elçileri: Peygamberler Peygamber: Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir. Resul: Allah'ın kendilerine ilahi...