19.5 C
İstanbul
Cuma, Haziran 18, 2021

İniş Sırasına Göre Sureler

SIRA NOSÛRE ADIAYET SAYISICÜZSAYFA
96Alak1930597
68Kalem5229563
73Müzzemmil2029573
74Müddessir5629574
1Fâtiha710
111Tebbet530603
81Tekvîr2930585
87A’lâ1930591
92Leyl2130595
89Fecr3030592
93Duhâ1130595
94İnşirâh830596
103Asr330601
100Âdiyât1130599
108Kevser330602
102Tekâsür830600
107Mâ’ûn730602
109Kâfirûn630603
105Fil530601
113Felâk(*)530604
114Nâs(*)630604
112İhlâs430604
53Necm6227525
80Abese4230584
97Kadr530598
91Şems1530594
85Bürûc2230589
95Tîn830596
106Kureyş430602
101Kâri’a1130600
75Kıyâme4029576
104Hümeze930601
77Mürselât5029579
50Kâf4526517
90Beled2030593
86Târık1730590
54Kamer5527527
38Sâd8823452
7A’râf2068150
72Cin2829571
36Yâsîn8322439
25Furkân7718358
35Fâtır4522433
19Meryem9816304
20Tâ-Hâ13516311
56Vâkı’a9627533
26Şu’arâ22719366
27Neml9319376
28Kasas8820384
17İsrâ11115281
10Yûnus10911207
11Hûd12311220
12Yûsuf11112234
15Hicr9914261
6En’âm1657127
37Sâffât18223445
31Lokman3421410
34Sebe’5422427
39Zümer7523457
40Mü’min8524466
41Fussilet5424476
42Şûrâ5325482
43Zuhruf8925488
44Duhân5925495
45Câsiye3725498
46Ahkâf3526501
51Zâriyât6026519
88Gâşiye2630591
18Kehf11015292
16Nahl12814268
71Nûh2829569
14İbrahim5213254
21Enbiyâ11217321
23Mü’minûn11818341
32Secde3021414
52Tûr4927522
67Mülk3029561
69Hâkka5229565
70Me’âric4429567
78Nebe’4030581
79Nâzi’ât4630582
82İnfitâr1930586
84İnşikâk2530588
30Rûm6021403
29Ankebût6920395
83Mutaffifîn3630587
2Bakara(*)28611
8Enfâl(*)759176
3Âl-i İmrân(*)200349
33Ahzâb(*)7321417
60Mümtehine(*)1328548
4Nisâ(*)176476
99Zilzâl(*)830599
57Hadîd(*)2927536
47Muhammed(*)3826506
13Ra’d4312248
55Rahmân7827530
76İnsan(*)3129577
65Talâk(*)1228557
98Beyyine(*)830598
59Haşr(*)2428544
24Nûr(*)6418349
22Hac(*)7817331
63Münâfikûn(*)1128553
58Mücâdele(*)2228541
49Hucurât(*)1826514
66Tahrîm(*)1228559
64Teğâbun(*)1828555
61Saff(*)1428550
62Cum’a(*)1128552
48Fetih(*)2926510
5Mâide(*)1206105
9Tevbe(*)12910186
110Nasr(*)330603
Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.
Edit with Live CSS