8.2 C
İstanbul
Salı, Kasım 30, 2021

Allah'ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

 

  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

1.ALLAH c.c.Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
2.Er-RahmânRahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
3.Er-RahimMerhamet eden, bağışlayan.
4.El-MelikMülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5.El-KuddûsHer türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6.Es-SelâmKullarını selâmete çıkaran.
7.El-Mü’minGönüllerde iman ışığı uyandıran.
8.El-MüheyminGözeten ve koruyan.
9.El-AzizMağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
10. El-Cebbârİstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11. El-MütekebbirHer şeyde büyüklüğünü gösteren.
12. El-HâlıkHer şeyi yoktan var eden.
13. El-BârîHer şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
14. El-MusavvirHer şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
15. El-GaffârKullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
16. El-KahhârHer şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
17. El-VehhâbÇok fazla ihsan eden.
18. Er-RezzâkBütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19. El-FettâhHer türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20. El-AlîmHer şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21. El-KâbıdDilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22. El-BâsıtDilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23. El-HâfıdYukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
24. Er-RâfîYukarı kaldıran, yükselten.
25. El-Muizİzzet verip ağırlayan.
26. El-MuzilZillete düşüren, hor ve hakir eden.
27. Es-SemîHer şeyi işiten.
28. El-BasîrHer şeyi gören.
29. El-HakemHikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
30. El-AdlSon derece adaletli olan.
31. El-Latîfİşlerin bütün inceliklerini bilen.
32. El-HabîrHer şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33. El-HalîmYumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. El-AzîmPek azametli ve büyük olan.
35. El-GafûrÇok bağışlayan, magfireti çok olan.
36. Eş-ŞekûrKendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
37. El-AliyyÇok yüce. Pek yüksek olan.
38. El-KebîrBüyüklüğünde hudut olmayan.
39. El-HafîzYapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
40. El-MukîtYaratılmış her şeyin azığını veren.
41. El-HasîbHerkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
42. El-CelîlAzamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43. El-KerîmÇok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
44. Er-RakîbBütün varlıklar üzerine gözcü olan.
45. El-MücîbDua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
46. El-VâsîLütfu bol olan.
47. El-HakîmEmirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
48. El-Vedûdİyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
49. El-MecîdŞanı çok büyük ve çok yüksek olan.
50. El-BâisÖlüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
51. Eş-ŞehîdHer zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52. El-HakkVacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53. El-Vekîlİşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
54. El-KaviyyPek kuvvetli. Pek güçlü olan.
55. El-MetînÇok sağlam olan.
56. El-Veliyyİyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
57. El-HamîdHer türlü hamd ve övgüye layık olan.
58. El-Muhsîİstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
59. El-MübdiBütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
60. El-MuidYaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. El-Muhyîİhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62. El-MümîtÖlümü yaratan, öldüren.
63. El-HayyDiri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64. El-KayyûmGökleri, yeri ve her şeyi tutan.
65. El-Vâcidİstediğini, istediği vakit bulan.
66. El-MâcidKadri büyük, keremi bol olan.
67. El-VâhidTek olan.
68. Es-SamedSığınacak tek dayanak olan.
69. El-KâdirHer şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
70. El-MuktedirKuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71. El-Mukaddimİstediğini ileri geçirip, öne alan.
72. El-Muahhirİstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73. El-EvvelBaşlangıcı olmayan, ilk olan.
74. El-ÂhirBitişi olmayan, son olan.
75. Ez-ZâhirAçıkca bilinen, âşikâr olan.
76. El-BâtınGizli olan.
77. El-VâlîHer şeyi tek başına idare eden.
78. El-MüteâlîAklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
79. El-BerrKullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80. Et-TevvâbTövbeleri kabul eden.
81. El-MüntakimSuçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
82. El-AfüvvAffı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
83. Er-RaûfPek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
84. Mâlikü’l-MülkMülkün ebedi sahibi olan.
85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkramHer türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
86. El-MuksıtBütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
87. El-Câmîİstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88. El-GanîyyÇok zengin olan.
89. El-Muğnîİstediğini zengin eden.
90. El-MânîBazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91. Ed-DârElem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92. En-NâfiHayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
93. En-NûrAlemleri nurlandıran.
94. El-HâdîHidayete ve doğru yola erdiren.
95. El-BedîÖrneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
96. El-BâkiVarlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. El-VârisServetlerin gerçek sahibi olan.
98. Er-ReşidBütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
99. Es-SabûrÇok sabırlı olan.