Duyurular

DUYURULAR - Din Defterim.com - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Materyal Paylaşım Sitesi Duyurular Sayfası - Önemli Bilgiler - Duyurular - Paylaşımlar

Kurani-Kerim-Dersi-Ozeti

Kur’an-ı Kerim Dersi Özeti II (6.Sınıf)

Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti (6.Sınıf) Özeti indir! (Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti) I- KURAN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA Kur’an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın ÖnemiKur’an-ı Kerim sözlerin...
Mezhepler_2

İslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler)

-İnançla İlgili Yorumlar -İbadetle ilgili Yorumlar -Ahlakla İlgili Yorumlarİslam Düşüncesinde Yorumlar (Mezhepler) Din: Allah tarafından vahiy yoluyla ve Peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünü.Din Anlayışı (Mezhep): İslam alimlerinin dini...
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi - 5.Ünite: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ - Caminin Bölümleri

Caminin Bölümleri

Caminin Bölümleri *Minare: Caminin bölümleri arasında yer alan minareler, camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sela okumak için inşa edilmiş, ana yapıdan yüksek tasarlanan dar ve uzun...
Kuran-ı-kerimin-özellikleri-dindefterim.com

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri

Kur'an-ı Kerim'in Başlıca Özellikleri Nedir? Kur'anı Kerim, Hz.Muhammed'e (sav) Cebrail aracılığıyla Arapça olarak gelen bize kadar tevatür yoluyla ulaşmış olan İslam Dininin kutsal kitabının özellikleri: 1 Kur'an-ı...
esma-ül hüsna - dindefterim.com

Esma-ül Hüsna – Allah’ın 99 İsmi

Allah'ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)    بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم1.ALLAH c.c.Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.2.Er-RahmânRahmetiyle muamele eden, esirgeyen.3.Er-RahimMerhamet eden, bağışlayan.4.El-MelikMülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.5.El-KuddûsHer türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.6.Es-SelâmKullarını selâmete çıkaran.7.El-Mü’minGönüllerde iman ışığı uyandıran.8.El-MüheyminGözeten ve koruyan.9.El-AzizMağlup edilmesi asla mümkün olmayan.10. El-Cebbârİstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.11. El-MütekebbirHer şeyde büyüklüğünü gösteren.12. El-HâlıkHer şeyi yoktan var eden.13. El-BârîHer şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.14. El-MusavvirHer şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.15. El-GaffârKullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.16. El-KahhârHer şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.17. El-VehhâbÇok fazla ihsan eden.18. Er-RezzâkBütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.19. El-FettâhHer türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.20. El-AlîmHer şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.21. El-KâbıdDilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.22. El-BâsıtDilediğine bolluk veren, açan, genişleten.23. El-HâfıdYukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.24. Er-RâfîYukarı kaldıran, yükselten.25. El-Muizİzzet verip ağırlayan.26. El-MuzilZillete düşüren, hor ve hakir eden.27. Es-SemîHer şeyi işiten.28. El-BasîrHer şeyi gören.29. El-HakemHikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.30. El-AdlSon derece adaletli olan.31. El-Latîfİşlerin bütün inceliklerini bilen.32. El-HabîrHer şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.33. El-HalîmYumuşak davranan, hilmi çok olan.34. El-AzîmPek azametli ve büyük olan.35. El-GafûrÇok bağışlayan, magfireti çok olan.36. Eş-ŞekûrKendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.37. El-AliyyÇok yüce. Pek yüksek olan.38. El-KebîrBüyüklüğünde hudut olmayan.39. El-HafîzYapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.40. El-MukîtYaratılmış her şeyin azığını veren.41. El-HasîbHerkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.42. El-CelîlAzamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.43. El-KerîmÇok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.44. Er-RakîbBütün varlıklar üzerine gözcü olan.45. El-MücîbDua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.46. El-VâsîLütfu bol olan.47. El-HakîmEmirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.48. El-Vedûdİyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.49. El-MecîdŞanı çok büyük ve çok yüksek olan.50. El-BâisÖlüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.51. Eş-ŞehîdHer zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.52. El-HakkVacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.53. El-Vekîlİşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.54. El-KaviyyPek kuvvetli. Pek güçlü olan.55. El-MetînÇok sağlam olan.56. El-Veliyyİyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.57. El-HamîdHer türlü hamd ve övgüye layık olan.58. El-Muhsîİstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.59. El-MübdiBütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.60. El-MuidYaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.61. El-Muhyîİhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.62. El-MümîtÖlümü yaratan, öldüren.63. El-HayyDiri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.64. El-KayyûmGökleri, yeri ve her şeyi tutan.65. El-Vâcidİstediğini, istediği vakit bulan.66. El-MâcidKadri büyük, keremi bol olan.67. El-VâhidTek olan.68. Es-SamedSığınacak tek dayanak olan.69. El-KâdirHer şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.70. El-MuktedirKuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.71. El-Mukaddimİstediğini ileri geçirip, öne alan.72. El-Muahhirİstediğini geri koyan, arkaya bırakan.73. El-EvvelBaşlangıcı olmayan, ilk olan.74. El-ÂhirBitişi olmayan, son olan.75. Ez-ZâhirAçıkca bilinen, âşikâr olan.76. El-BâtınGizli olan.77. El-VâlîHer şeyi tek başına idare eden.78. El-MüteâlîAklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.79. El-BerrKullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.80. Et-TevvâbTövbeleri kabul eden.81. El-MüntakimSuçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.82. El-AfüvvAffı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.83. Er-RaûfPek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.84. Mâlikü’l-MülkMülkün ebedi sahibi olan.85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkramHer türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.86. El-MuksıtBütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.87. El-Câmîİstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.88. El-GanîyyÇok zengin olan.89. El-Muğnîİstediğini zengin eden.90. El-MânîBazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.91. Ed-DârElem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.92. En-NâfiHayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.93. En-NûrAlemleri nurlandıran.94. El-HâdîHidayete ve doğru yola erdiren.95. El-BedîÖrneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.96. El-BâkiVarlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.97. El-VârisServetlerin gerçek sahibi olan.98. Er-ReşidBütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.99. Es-SabûrÇok sabırlı olan.
İniş_Sırasına _göre_sureler-www.dindefterim.com

İniş Sırasına Göre Sureler

İniş Sırasına Göre Sureler İniş Sırasına Göre Sureler Kur'an Sırasına Göre Sureler Alfabetik Sure Sırası İniş Sırasına Göre SurelerSIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA96 Alak 19 30 59768 Kalem 52 29 56373 Müzzemmil 20 29 57374 Müddessir 56 29 5741 Fâtiha 7 1 0111 Tebbet 5 30 60381 Tekvîr 29 30 58587 A’lâ 19 30 59192 Leyl 21 30 59589 Fecr 30 30 59293 Duhâ 11 30 59594 İnşirâh 8 30 596103 Asr 3 30 601100 Âdiyât 11 30 599108 Kevser 3 30 602102 Tekâsür 8 30 600107 Mâ’ûn 7 30 602109 Kâfirûn 6 30 603105 Fil 5 30 601113 Felâk(*) 5 30 604114 Nâs(*) 6 30 604112 İhlâs 4 30 60453 Necm 62 27 52580 Abese 42 30 58497 Kadr 5 30 59891 Şems 15 30 59485 Bürûc 22 30 58995 Tîn 8 30 596106 Kureyş 4 30 602101 Kâri’a 11 30 60075 Kıyâme 40 29 576104 Hümeze 9 30 60177 Mürselât 50 29 57950 Kâf 45 26 51790 Beled 20 30 59386 Târık 17 30 59054 Kamer 55 27 52738 Sâd 88 23 4527 A’râf 206 8 15072 Cin 28 29 57136 Yâsîn 83 22 43925 Furkân 77 18 35835 Fâtır 45 22 43319 Meryem 98 16 30420 Tâ-Hâ 135 16 31156 Vâkı’a 96 27 53326 Şu’arâ 227 19 36627 Neml 93 19 37628 Kasas 88 20 38417 İsrâ 111 15 28110 Yûnus 109 11 20711 Hûd 123 11 22012 Yûsuf 111 12 23415 Hicr 99 14 2616 En’âm 165 7 12737 Sâffât 182 23 44531 Lokman 34 21 41034 Sebe’ 54 22 42739 Zümer 75 23 45740 Mü’min 85 24 46641 Fussilet 54 24 47642 Şûrâ 53 25 48243 Zuhruf 89 25 48844 Duhân 59 25 49545 Câsiye 37 25 49846 Ahkâf 35 26 50151 Zâriyât 60 26 51988 Gâşiye 26 30 59118 Kehf 110 15 29216 Nahl 128 14 26871 Nûh 28 29 56914 İbrahim 52 13 25421 Enbiyâ 112 17 32123 Mü’minûn 118 18 34132 Secde 30 21 41452 Tûr 49 27 52267 Mülk 30 29 56169 Hâkka 52 29 56570 Me’âric 44 29 56778 Nebe’ 40 30 58179 Nâzi’ât 46 30 58282 İnfitâr 19 30 58684 İnşikâk 25 30 58830 Rûm 60 21 40329 Ankebût 69 20 39583 Mutaffifîn 36 30 5872 Bakara(*) 286 1 18 Enfâl(*) 75 9 1763 Âl-i İmrân(*) 200 3 4933 Ahzâb(*) 73 21 41760 Mümtehine(*) 13 28 5484 Nisâ(*) 176 4 7699 Zilzâl(*) 8 30 59957 Hadîd(*) 29 27 53647 Muhammed(*) 38 26 50613 Ra’d 43 12 24855 Rahmân 78 27 53076 İnsan(*) 31 29 57765 Talâk(*) 12 28 55798 Beyyine(*) 8 30 59859 Haşr(*) 24 28 54424 Nûr(*) 64 18 34922 Hac(*) 78 17 33163 Münâfikûn(*) 11 28 55358 Mücâdele(*) 22 28 54149 Hucurât(*) 18 26 51466 Tahrîm(*) 12 28 55964 Teğâbun(*) 18 28 55561 Saff(*) 14 28 55062 Cum’a(*) 11 28 55248 Fetih(*) 29 26 5105 Mâide(*) 120 6 1059 Tevbe(*) 129 10 186110 Nasr(*) 3 30 603Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.Kur'an Sırasına Göre SurelerSIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA1 Fâtiha 7 1 02 Bakara(*) 286 1 13 Âl-i İmrân(*) 200 3 494 Nisâ(*) 176 4 765 Mâide(*) 120 6 1056 En’âm 165 7 1277 A’râf 206 8 1508 Enfâl(*) 75 9 1769 Tevbe(*) 129 10 18610 Yûnus 109 11 20711 Hûd 123 11 22012 Yûsuf 111 12 23413 Ra’d 43 12 24814 İbrahim 52 13 25415 Hicr 99 14 26116 Nahl 128 14 26817 İsrâ 111 15 28118 Kehf 110 15 29219 Meryem 98 16 30420 Tâ-Hâ 135 16 31121 Enbiyâ 112 17 32122 Hac(*) 78 17 33123 Mü’minûn 118 18 34124 Nûr(*) 64 18 34925 Furkân 77 18 35826 Şu’arâ 227 19 36627 Neml 93 19 37628 Kasas 88 20 38429 Ankebût 69 20 39530 Rûm 60 21 40331 Lokman 34 21 41032 Secde 30 21 41433 Ahzâb(*) 73 21 41734 Sebe’ 54 22 42735 Fâtır 45 22 43336 Yâsîn 83 22 43937 Sâffât 182 23 44538 Sâd 88 23 45239 Zümer 75 23 45740 Mü’min 85 24 46641 Fussilet 54 24 47642 Şûrâ 53 25 48243 Zuhruf 89 25 48844 Duhân 59 25 49545 Câsiye 37 25 49846 Ahkâf 35 26 50147 Muhammed(*) 38 26 50648 Fetih(*) 29 26 51049 Hucurât(*) 18 26 51450 Kâf 45 26 51751 Zâriyât 60 26 51952 Tûr 49 27 52253 Necm 62 27 52554 Kamer 55 27 52755 Rahmân 78 27 53056 Vâkı’a 96 27 53357 Hadîd(*) 29 27 53658 Mücâdele(*) 22 28 54159 Haşr(*) 24 28 54460 Mümtehine(*) 13 28 54861 Saff(*) 14 28 55062 Cum’a(*) 11 28 55263 Münâfikûn(*) 11 28 55364 Teğâbun(*) 18 28 55565 Talâk(*) 12 28 55766 Tahrîm(*) 12 28 55967 Mülk 30 29 56168 Kalem 52 29 56369 Hâkka 52 29 56570 Me’âric 44 29 56771 Nûh 28 29 56972 Cin 28 29 57173 Müzzemmil 20 29 57374 Müddessir 56 29 57475 Kıyâme 40 29 57676 İnsan(*) 31 29 57777 Mürselât 50 29 57978 Nebe’ 40 30 58179 Nâzi’ât 46 30 58280 Abese 42 30 58481 Tekvîr 29 30 58582 İnfitâr 19 30 58683 Mutaffifîn 36 30 58784 İnşikâk 25 30 58885 Bürûc 22 30 58986 Târık 17 30 59087 A’lâ 19 30 59188 Gâşiye 26 30 59189 Fecr 30 30 59290 Beled 20 30 59391 Şems 15 30 59492 Leyl 21 30 59593 Duhâ 11 30 59594 İnşirâh 8 30 59695 Tîn 8 30 59696 Alak 19 30 59797 Kadr 5 30 59898 Beyyine(*) 8 30 59899 Zilzâl(*) 8 30 599100 Âdiyât 11 30 599101 Kâri’a 11 30 600102 Tekâsür 8 30 600103 Asr 3 30 601104 Hümeze 9 30 601105 Fil 5 30 601106 Kureyş 4 30 602107 Mâ’ûn 7 30 602108 Kevser 3 30 602109 Kâfirûn 6 30 603110 Nasr(*) 3 30 603111 Tebbet 5 30 603112 İhlâs 4 30 604113 Felâk(*) 5 30 604114 Nâs(*) 6 30 604Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.Alfabetik Sure SırasıSIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA87 A’lâ 19 30 5917 A’râf 206 8 15080 Abese 42 30 584100 Âdiyât 11 30 59946 Ahkâf 35 26 50133 Ahzâb(*) 73 21 41796 Alak 19 30 5973 Âl-i İmrân(*) 200 3 4929 Ankebût 69 20 395103 Asr 3 30 6012 Bakara(*) 286 1 190 Beled 20 30 59398 Beyyine(*) 8 30 59885 Bürûc 22 30 58945 Câsiye 37 25 49872 Cin 28 29 57162 Cum’a(*) 11 28 55293 Duhâ 11 30 59544 Duhân 59 25 4956 En’âm 165 7 12721 Enbiyâ 112 17 3218 Enfâl(*) 75 9 17635 Fâtır 45 22 4331 Fâtiha 7 1 089 Fecr 30 30 592113 Felâk(*) 5 30 60448 Fetih(*) 29 26 510105 Fil 5 30 60125 Furkân 77 18 35841 Fussilet 54 24 47688 Gâşiye 26 30 59122 Hac(*) 78 17 33157 Hadîd(*) 29 27 53669 Hâkka 52 29 56559 Haşr(*) 24 28 54415 Hicr 99 14 26149 Hucurât(*) 18 26 51411 Hûd 123 11 220104 Hümeze 9 30 60114 İbrahim 52 13 254112 İhlâs 4 30 60482 İnfitâr 19 30 58676 İnsan(*) 31 29 57784 İnşikâk 25 30 58894 İnşirâh 8 30 59617 İsrâ 111 15 28197 Kadr 5 30 59850 Kâf 45 26 517109 Kâfirûn 6 30 60368 Kalem 52 29 56354 Kamer 55 27 527101 Kâri’a 11 30 60028 Kasas 88 20 38418 Kehf 110 15 292108 Kevser 3 30 60275 Kıyâme 40 29 576106 Kureyş 4 30 60292 Leyl 21 30 59531 Lokman 34 21 410107 Mâ’ûn 7 30 6025 Mâide(*) 120 6 10570 Me’âric 44 29 56719 Meryem 98 16 30447 Muhammed(*) 38 26 50683 Mutaffifîn 36 30 58740 Mü’min 85 24 46623 Mü’minûn 118 18 34158 Mücâdele(*) 22 28 54174 Müddessir 56 29 57467 Mülk 30 29 56160 Mümtehine(*) 13 28 54863 Münâfikûn(*) 11 28 55377 Mürselât 50 29 57973 Müzzemmil 20 29 57316 Nahl 128 14 268114 Nâs(*) 6 30 604110 Nasr(*) 3 30 60379 Nâzi’ât 46 30 58278 Nebe’ 40 30 58153 Necm 62 27 52527 Neml 93 19 3764 Nisâ(*) 176 4 7671 Nûh 28 29 56924 Nûr(*) 64 18 34913 Ra’d 43 12 24855 Rahmân 78 27 53030 Rûm 60 21 40338 Sâd 88 23 45261 Saff(*) 14 28 55037 Sâffât 182 23 44534 Sebe’ 54 22 42732 Secde 30 21 41491 Şems 15 30 59426 Şu’arâ 227 19 36642 Şûrâ 53 25 48220 Tâ-Hâ 135 16 31166 Tahrîm(*) 12 28 55965 Talâk(*) 12 28 55786 Târık 17 30 590111 Tebbet 5 30 60364 Teğâbun(*) 18 28 555102 Tekâsür 8 30 60081 Tekvîr 29 30 5859 Tevbe(*) 129 10 18695 Tîn 8 30 59652 Tûr 49 27 52256 Vâkı’a 96 27 53336 Yâsîn 83 22 43910 Yûnus 109 11 20712 Yûsuf 111 12 23451 Zâriyât 60 26 51999 Zilzâl(*) 8 30 59943 Zuhruf 89 25 48839 Zümer 75 23 457Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.
hilye-i şerif

Hilye-i Şerîf

Hazreti Muhammed'in (sav) Kelimelerle Çizilen Resmi: Hilye-i Şerif  Hilye-i Şerif, Hz. Peygambere duyulan saygıdan dolayı daha çok hilye-i şerîf, hilye-i sa'âdet, hilye-i Nebî, hilye-i Nebevî...
6.sinif_ku'an_ozeti

6.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Özeti

6.Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Özeti*Kura'n-ı Kerim Hz Muhammed'e (sav) Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir ilahi bir kitaptır.*Kura'n-ı Kerim'in Arapça gönderilmesinin nedeni Hz Muhammed'in ve o...
veda hutbesi (tam Metin)

VEDA HUTBESİ

Peygamber efendimizin son hac ibadeti esnasında Arafat'ta 120 Müslümanın dinlediği sırada yaptığı muazzam konuşması. Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Peygamber efendimiz vefat ettiği için bu konuşmaya Müslümanlar veda hutbesi demiştir.