8.2 C
İstanbul
Salı, Kasım 30, 2021

İniş Sırasına Göre Sureler

İniş Sırasına Göre Sureler İniş Sırasına Göre Sureler Kur'an Sırasına Göre Sureler Alfabetik Sure Sırası İniş Sırasına Göre Sureler SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA 96 Alak 19 30 597 68 Kalem 52 29 563 73 Müzzemmil 20 29 573 74 Müddessir 56 29 574 1 Fâtiha 7 1 0 111 Tebbet 5 30 603 81 Tekvîr 29 30 585 87 A’lâ 19 30 591 92 Leyl 21 30 595 89 Fecr 30 30 592 93 Duhâ 11 30 595 94 İnşirâh 8 30 596 103 Asr 3 30 601 100 Âdiyât 11 30 599 108 Kevser 3 30 602 102 Tekâsür 8 30 600 107 Mâ’ûn 7 30 602 109 Kâfirûn 6 30 603 105 Fil 5 30 601 113 Felâk(*) 5 30 604 114 Nâs(*) 6 30 604 112 İhlâs 4 30 604 53 Necm 62 27 525 80 Abese 42 30 584 97 Kadr 5 30 598 91 Şems 15 30 594 85 Bürûc 22 30 589 95 Tîn 8 30 596 106 Kureyş 4 30 602 101 Kâri’a 11 30 600 75 Kıyâme 40 29 576 104 Hümeze 9 30 601 77 Mürselât 50 29 579 50 Kâf 45 26 517 90 Beled 20 30 593 86 Târık 17 30 590 54 Kamer 55 27 527 38 Sâd 88 23 452 7 A’râf 206 8 150 72 Cin 28 29 571 36 Yâsîn 83 22 439 25 Furkân 77 18 358 35 Fâtır 45 22 433 19 Meryem 98 16 304 20 Tâ-Hâ 135 16 311 56 Vâkı’a 96 27 533 26 Şu’arâ 227 19 366 27 Neml 93 19 376 28 Kasas 88 20 384 17 İsrâ 111 15 281 10 Yûnus 109 11 207 11 Hûd 123 11 220 12 Yûsuf 111 12 234 15 Hicr 99 14 261 6 En’âm 165 7 127 37 Sâffât 182 23 445 31 Lokman 34 21 410 34 Sebe’ 54 22 427 39 Zümer 75 23 457 40 Mü’min 85 24 466 41 Fussilet 54 24 476 42 Şûrâ 53 25 482 43 Zuhruf 89 25 488 44 Duhân 59 25 495 45 Câsiye 37 25 498 46 Ahkâf 35 26 501 51 Zâriyât 60 26 519 88 Gâşiye 26 30 591 18 Kehf 110 15 292 16 Nahl 128 14 268 71 Nûh 28 29 569 14 İbrahim 52 13 254 21 Enbiyâ 112 17 321 23 Mü’minûn 118 18 341 32 Secde 30 21 414 52 Tûr 49 27 522 67 Mülk 30 29 561 69 Hâkka 52 29 565 70 Me’âric 44 29 567 78 Nebe’ 40 30 581 79 Nâzi’ât 46 30 582 82 İnfitâr 19 30 586 84 İnşikâk 25 30 588 30 Rûm 60 21 403 29 Ankebût 69 20 395 83 Mutaffifîn 36 30 587 2 Bakara(*) 286 1 1 8 Enfâl(*) 75 9 176 3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49 33 Ahzâb(*) 73 21 417 60 Mümtehine(*) 13 28 548 4 Nisâ(*) 176 4 76 99 Zilzâl(*) 8 30 599 57 Hadîd(*) 29 27 536 47 Muhammed(*) 38 26 506 13 Ra’d 43 12 248 55 Rahmân 78 27 530 76 İnsan(*) 31 29 577 65 Talâk(*) 12 28 557 98 Beyyine(*) 8 30 598 59 Haşr(*) 24 28 544 24 Nûr(*) 64 18 349 22 Hac(*) 78 17 331 63 Münâfikûn(*) 11 28 553 58 Mücâdele(*) 22 28 541 49 Hucurât(*) 18 26 514 66 Tahrîm(*) 12 28 559 64 Teğâbun(*) 18 28 555 61 Saff(*) 14 28 550 62 Cum’a(*) 11 28 552 48 Fetih(*) 29 26 510 5 Mâide(*) 120 6 105 9 Tevbe(*) 129 10 186 110 Nasr(*) 3 30 603 Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir. Kur'an Sırasına Göre Sureler SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA 1 Fâtiha 7 1 0 2 Bakara(*) 286 1 1 3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49 4 Nisâ(*) 176 4 76 5 Mâide(*) 120 6 105 6 En’âm 165 7 127 7 A’râf 206 8 150 8 Enfâl(*) 75 9 176 9 Tevbe(*) 129 10 186 10 Yûnus 109 11 207 11 Hûd 123 11 220 12 Yûsuf 111 12 234 13 Ra’d 43 12 248 14 İbrahim 52 13 254 15 Hicr 99 14 261 16 Nahl 128 14 268 17 İsrâ 111 15 281 18 Kehf 110 15 292 19 Meryem 98 16 304 20 Tâ-Hâ 135 16 311 21 Enbiyâ 112 17 321 22 Hac(*) 78 17 331 23 Mü’minûn 118 18 341 24 Nûr(*) 64 18 349 25 Furkân 77 18 358 26 Şu’arâ 227 19 366 27 Neml 93 19 376 28 Kasas 88 20 384 29 Ankebût 69 20 395 30 Rûm 60 21 403 31 Lokman 34 21 410 32 Secde 30 21 414 33 Ahzâb(*) 73 21 417 34 Sebe’ 54 22 427 35 Fâtır 45 22 433 36 Yâsîn 83 22 439 37 Sâffât 182 23 445 38 Sâd 88 23 452 39 Zümer 75 23 457 40 Mü’min 85 24 466 41 Fussilet 54 24 476 42 Şûrâ 53 25 482 43 Zuhruf 89 25 488 44 Duhân 59 25 495 45 Câsiye 37 25 498 46 Ahkâf 35 26 501 47 Muhammed(*) 38 26 506 48 Fetih(*) 29 26 510 49 Hucurât(*) 18 26 514 50 Kâf 45 26 517 51 Zâriyât 60 26 519 52 Tûr 49 27 522 53 Necm 62 27 525 54 Kamer 55 27 527 55 Rahmân 78 27 530 56 Vâkı’a 96 27 533 57 Hadîd(*) 29 27 536 58 Mücâdele(*) 22 28 541 59 Haşr(*) 24 28 544 60 Mümtehine(*) 13 28 548 61 Saff(*) 14 28 550 62 Cum’a(*) 11 28 552 63 Münâfikûn(*) 11 28 553 64 Teğâbun(*) 18 28 555 65 Talâk(*) 12 28 557 66 Tahrîm(*) 12 28 559 67 Mülk 30 29 561 68 Kalem 52 29 563 69 Hâkka 52 29 565 70 Me’âric 44 29 567 71 Nûh 28 29 569 72 Cin 28 29 571 73 Müzzemmil 20 29 573 74 Müddessir 56 29 574 75 Kıyâme 40 29 576 76 İnsan(*) 31 29 577 77 Mürselât 50 29 579 78 Nebe’ 40 30 581 79 Nâzi’ât 46 30 582 80 Abese 42 30 584 81 Tekvîr 29 30 585 82 İnfitâr 19 30 586 83 Mutaffifîn 36 30 587 84 İnşikâk 25 30 588 85 Bürûc 22 30 589 86 Târık 17 30 590 87 A’lâ 19 30 591 88 Gâşiye 26 30 591 89 Fecr 30 30 592 90 Beled 20 30 593 91 Şems 15 30 594 92 Leyl 21 30 595 93 Duhâ 11 30 595 94 İnşirâh 8 30 596 95 Tîn 8 30 596 96 Alak 19 30 597 97 Kadr 5 30 598 98 Beyyine(*) 8 30 598 99 Zilzâl(*) 8 30 599 100 Âdiyât 11 30 599 101 Kâri’a 11 30 600 102 Tekâsür 8 30 600 103 Asr 3 30 601 104 Hümeze 9 30 601 105 Fil 5 30 601 106 Kureyş 4 30 602 107 Mâ’ûn 7 30 602 108 Kevser 3 30 602 109 Kâfirûn 6 30 603 110 Nasr(*) 3 30 603 111 Tebbet 5 30 603 112 İhlâs 4 30 604 113 Felâk(*) 5 30 604 114 Nâs(*) 6 30 604 Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir. Alfabetik Sure Sırası SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA 87 A’lâ 19 30 591 7 A’râf 206 8 150 80 Abese 42 30 584 100 Âdiyât 11 30 599 46 Ahkâf 35 26 501 33 Ahzâb(*) 73 21 417 96 Alak 19 30 597 3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49 29 Ankebût 69 20 395 103 Asr 3 30 601 2 Bakara(*) 286 1 1 90 Beled 20 30 593 98 Beyyine(*) 8 30 598 85 Bürûc 22 30 589 45 Câsiye 37 25 498 72 Cin 28 29 571 62 Cum’a(*) 11 28 552 93 Duhâ 11 30 595 44 Duhân 59 25 495 6 En’âm 165 7 127 21 Enbiyâ 112 17 321 8 Enfâl(*) 75 9 176 35 Fâtır 45 22 433 1 Fâtiha 7 1 0 89 Fecr 30 30 592 113 Felâk(*) 5 30 604 48 Fetih(*) 29 26 510 105 Fil 5 30 601 25 Furkân 77 18 358 41 Fussilet 54 24 476 88 Gâşiye 26 30 591 22 Hac(*) 78 17 331 57 Hadîd(*) 29 27 536 69 Hâkka 52 29 565 59 Haşr(*) 24 28 544 15 Hicr 99 14 261 49 Hucurât(*) 18 26 514 11 Hûd 123 11 220 104 Hümeze 9 30 601 14 İbrahim 52 13 254 112 İhlâs 4 30 604 82 İnfitâr 19 30 586 76 İnsan(*) 31 29 577 84 İnşikâk 25 30 588 94 İnşirâh 8 30 596 17 İsrâ 111 15 281 97 Kadr 5 30 598 50 Kâf 45 26 517 109 Kâfirûn 6 30 603 68 Kalem 52 29 563 54 Kamer 55 27 527 101 Kâri’a 11 30 600 28 Kasas 88 20 384 18 Kehf 110 15 292 108 Kevser 3 30 602 75 Kıyâme 40 29 576 106 Kureyş 4 30 602 92 Leyl 21 30 595 31 Lokman 34 21 410 107 Mâ’ûn 7 30 602 5 Mâide(*) 120 6 105 70 Me’âric 44 29 567 19 Meryem 98 16 304 47 Muhammed(*) 38 26 506 83 Mutaffifîn 36 30 587 40 Mü’min 85 24 466 23 Mü’minûn 118 18 341 58 Mücâdele(*) 22 28 541 74 Müddessir 56 29 574 67 Mülk 30 29 561 60 Mümtehine(*) 13 28 548 63 Münâfikûn(*) 11 28 553 77 Mürselât 50 29 579 73 Müzzemmil 20 29 573 16 Nahl 128 14 268 114 Nâs(*) 6 30 604 110 Nasr(*) 3 30 603 79 Nâzi’ât 46 30 582 78 Nebe’ 40 30 581 53 Necm 62 27 525 27 Neml 93 19 376 4 Nisâ(*) 176 4 76 71 Nûh 28 29 569 24 Nûr(*) 64 18 349 13 Ra’d 43 12 248 55 Rahmân 78 27 530 30 Rûm 60 21 403 38 Sâd 88 23 452 61 Saff(*) 14 28 550 37 Sâffât 182 23 445 34 Sebe’ 54 22 427 32 Secde 30 21 414 91 Şems 15 30 594 26 Şu’arâ 227 19 366 42 Şûrâ 53 25 482 20 Tâ-Hâ 135 16 311 66 Tahrîm(*) 12 28 559 65 Talâk(*) 12 28 557 86 Târık 17 30 590 111 Tebbet 5 30 603 64 Teğâbun(*) 18 28 555 102 Tekâsür 8 30 600 81 Tekvîr 29 30 585 9 Tevbe(*) 129 10 186 95 Tîn 8 30 596 52 Tûr 49 27 522 56 Vâkı’a 96 27 533 36 Yâsîn 83 22 439 10 Yûnus 109 11 207 12 Yûsuf 111 12 234 51 Zâriyât 60 26 519 99 Zilzâl(*) 8 30 599 43 Zuhruf 89 25 488 39 Zümer 75 23 457 Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.

Peygamberimiz Nasıl Görünüyordu?

* “Yüzünün ışıltısı, ay gibiydi.” - Bera b. Azib * “Şişman değildi, yüzünün tatlı bir yuvarlaklığı vardı. Teninin rengi, kırmızılıkla karışık bir beyazdı.” - Hz. Ali * “Gözleri uzundu.”...

Hilye-i Şerîf

Hazreti Muhammed'in (sav) Kelimelerle Çizilen Resmi: Hilye-i Şerif   Hilye-i Şerif, Hz. Peygambere duyulan saygıdan dolayı daha çok hilye-i şerîf, hilye-i sa'âdet, hilye-i Nebî, hilye-i Nebevî...