8.2 C
İstanbul
Salı, Kasım 30, 2021

Caminin Bölümleri

Caminin Bölümleri *Minare: Caminin bölümleri arasında yer alan minareler, camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sela okumak için inşa edilmiş, ana yapıdan yüksek tasarlanan dar ve uzun...

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri

Kur'an-ı Kerim'in Başlıca Özellikleri Nedir? Kur'anı Kerim, Hz.Muhammed'e (sav) Cebrail aracılığıyla Arapça olarak gelen bize kadar tevatür yoluyla ulaşmış olan İslam Dininin kutsal kitabının özellikleri: 1 Kur'an-ı...

Esma-ül Hüsna – Allah’ın 99 İsmi

Allah'ın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)   بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم 1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan. 2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen. 3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan. 4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. 5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran. 7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran. 8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan. 9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. 10.  El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. 11.  El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren. 12.  El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden. 13.  El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan. 14.  El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. 15.  El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan. 16.  El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. 17.  El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden. 18.  Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. 19.  El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. 20.  El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan. 21.  El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. 22.  El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. 23.  El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. 24.  Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten. 25.  El-Muiz İzzet verip ağırlayan. 26.  El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden. 27.  Es-Semî Her şeyi işiten. 28.  El-Basîr Her şeyi gören. 29.  El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten. 30.  El-Adl Son derece adaletli olan. 31.  El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen. 32.  El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. 33.  El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan. 34.  El-Azîm Pek azametli ve büyük olan. 35.  El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan. 36.  Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran. 37.  El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan. 38.  El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan. 39.  El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan. 40.  El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren. 41.  El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran. 42.  El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. 43.  El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan. 44.  Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan. 45.  El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. 46.  El-Vâsî Lütfu bol olan. 47.  El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. 48.  El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. 49.  El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan. 50.  El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. 51.  Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. 52.  El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran. 53.  El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden. 54.  El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan. 55.  El-Metîn Çok sağlam olan. 56.  El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan. 57.  El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan. 58.  El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen. 59.  El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. 60.  El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 61.  El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. 62.  El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren. 63.  El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. 64.  El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan. 65.  El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan. 66.  El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan. 67.  El-Vâhid Tek olan. 68.  Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan. 69.  El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan. 70.  El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. 71.  El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan. 72.  El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan. 73.  El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan. 74.  El-Âhir Bitişi olmayan, son olan. 75.  Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan. 76.  El-Bâtın Gizli olan. 77.  El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden. 78.  El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan. 79.  El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. 80.  Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden. 81.  El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan. 82.  El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan. 83.  Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen. 84.  Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan. 85.  Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan. 86.  El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan. 87.  El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. 88.  El-Ganîyy Çok zengin olan. 89.  El-Muğnî İstediğini zengin eden. 90.  El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. 91.  Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan. 92.  En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan. 93.  En-Nûr Alemleri nurlandıran. 94.  El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren. 95.  El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden. 96.  El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. 97.  El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan. 98.  Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. 99.  Es-Sabûr Çok sabırlı olan.