Caminin Bölümleri

Caminin Bölümleri

*Minare:

Caminin bölümleri arasında yer alan minareler, camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sela okumak için inşa edilmiş, ana yapıdan yüksek tasarlanan dar ve uzun kulelerdir. Ezanın uzak mesafede duyulmasına imkan sağlamak için inşa edilen minareler, genellikle caminin bir buçuk katı yüksekliğinde inşa edilir. Minarelerin ezan okunan yerlerine önceleri “mi’zane” sonraları “menare” denilmiştir.

minare_dindefterim.com
minare_dindefterim.com

*Kubbe:

Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.caminin bölümleri: kubbe, alem


*Mihrap:

Caminin en önemli mimari elemanı olan mihrap, camilerin kıble duvarında bulunan ve imamın namaz kıldırırken durması için ayrılmış olan girintili yerdir. Kıble yönünü belirtmesi açısından da önemli olan mihrap biçim olarak taç kapıları andırır.


* Minber :

Mihrabın batısında yer alan minber, camilerde hatiplerin üzerinde hutbe okudukları platformdur. Form olarak kapısı, merdiveni ve üst yerinde oturulacak sahanlığı olan  minber, taşınabilir mimari elemanlardan biridir. Minberlerin üstü genellikle külahlıdır ve daha çok ahşap ve taş malzemeden inşa edilirler.


*Şadırvan:

Şadırvan, cami avlularında yer alan abdest almak için kullanılan genellikle çokgen planlı konik çatıyla örtülü su yapısıdır.  Şadırvanların, üstü açık ya da kapalı türleri vardır.

caminin bölümleri: şadırvan
caminin bölümleri: şadırvan

*Avlu:

Avlu bir yapının ya da yapı grubunun ortasında kalan çevresi kapalı üstü açık olarak tasarlanan bölümdür. Avlu en az üç yönden duvarla çevrilidir. Avlu binanın bulunduğu yerin ismini alır. Eğer binanın ortasında ise buna iç avlu denir.caminin bölümleri: avlu


*Son Cemaat Yeri:

Son cemaat yeri, camilerin giriş kapısı önündeki avludan yüksek tutulmuş revaklı namaz kılma bölümüdür. Son cemaat yerinde, namaza geç kalanlar ibadetlerini gerçekleştirir. Son cemaat yeri, ana giriş kapısının iki yanında yer alır ve zemini avlu döşemesinden yarım metre kadar yüksektedir.


* Hazire:

Hazire; cami, tekke ya da türbe bahçesinde duvarla ya da parmaklıkla çevrilmiş mezarlıktır. Hazireler, camiyi yaptıran kişi ailesi ya da devlet erkanından kişiler için ayrılmıştır.


*Kürsü:

Cami ve medreselerde vaaz veya ders vermeye mahsus, üstüne genelde merdivenle çıkılan bir mimari ögedir. Türk ve İslâm mimarisinin ögelerinden biri.


* Alem:

Türk ve İslam sanatında cami, türbe, medrese tipi kubbeli inşa edilen mekanların minarelerinin üst kısımlarına sancak yerleştirilen bölgeye kubbe alemi denilmektedir. Bayrak, sancak ve aynı zamanda bir kavim ya da topluluğun belirtilmesi için de kullanılan bir terimdir. Arapça “Sancak” anlamına gelir. Toplulukların bir araya geldiği bu sancaklarda birliği temsil etmektedir. Türkler tarihte ilk olarak Alem olarak at kuyruğu, boynuz, kurt suretleri ve hilal motiflerini kullanmıştır.

Estetik açıdan  dikkati tepede toplayıp, sanki kubbe veya minare semaya yükseliyormuş gibi bir his verirler.

caminin bölümleri: alem
caminin bölümleri: alem

* Mahfil:

İslâm mâbedlerinde halifelerin, hükümdarların veya bu iki niteliği şahsında birleştiren devlet başkanlarının maiyetleriyle birlikte namaz kılmasına tahsis edilen birimler maksûre veya mahfil olarak adlandırılmıştır.


Caminin Bölümleri Eşleştirme Oyunu
Resimli Caminin Bölümleri Eşleştirme Oyunu
Caminin Bölümleri Eşleştirme Oyunu